alt : G3_Sprawozdanie_zestawienie_awarie_zdarzenia_12_12_2023.pdf - pdf