Zavádění směrnic EU

„Návrh aktualizace Plánu pro zvládání povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry“

 

 

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané povodí Odry,
 

v rámci veřejné konzultace vám předkládáme „Návrh aktualizace Plánu pro zvládání povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry“ (PpZPR v MOPO).
 

Využijte možnost se aktivně zapojit do této veřejné konzultace a zasílejte své připomínky nejpozději do 22. června 2021 na sekretariát MKOOpZ e-mailem nebo také písemně poštou.
 

Sekretariat MKOOpZ

ul. M. Curie-Skłodowskiej 1

50-381 Wrocław

Polsko

sekretariat@mkoo.pl

 

 

Návrh aktualizace Plánu pro zvládání povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry*:

PpZPR_MOPO_31032021_cz.pdf4,64 MB 2021.03.31

 

 

Mapy*:

Mapy_AF1-AF4_PpZRP_31032021_CZ.pdf10,79 MB 2021.03.31

 

*Pro řádné zobrazení dokumentů použijte nejnovější verzi prohlížeče anebo si PDF soubory stáhněte a na lokální disk uložte a následně je otevřete pomocí příslušných programů.


Poslední aktualizace: 2021.03.31