Předběžný přehled významných problémů hospodaření s vodou zjištěných v mezinárodní oblasti povodí Odry pro 3. plánovací cyklus podle Rámcové směrnice o vodách

 

Vážení spoluobčané v povodí Odry,
 

v roce 2015 byla, dle požadavků Rámcové směrnice pro vodní politiku, zpracována „Aktualizace plánu mezinárodní oblasti povodí Odry“. Vychází ze zjištěných významných problémů nakládání s vodami v povodí Odry a shrnuje všechna nezbytná opatření, která je nutno realizovat v zájmu zlepšení stavu vod.
 

Další aktualizace Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry musí být hotová do konce roku 2021. Také v tom plánovacím cyklu se počítá s konzultacemi s veřejností, do kterých se můžete aktivně zapojit, k čemuž Vás touto cestou vybízíme.
 

Níže Vám předkládáme „Předběžný přehled významných problémů hospodaření s vodou zjištěných v mezinárodní oblasti povodí Odry pro 3. plánovací cyklus podle Rámcové směrnice o vodách”. Žádáme Vás o zasílání připomínek k tomuto dokumentu ve lhůtě do 22. června 2020 dle pokynů uvedených v dokumentu.
 

Kromě toho ve lhůtě od 22. prosince 2020 do 22. června 2021 bude zveřejněn „Návrh aktualizace plánu mezinárodní oblasti povodí Odry pro 3. plánovací cyklus“, který také můžete připomínkovat.
 

Konzultace_VPHV_2019_cz.pdf284,59 KB 2019.12.16