Události

KONFERENCE

Implementace Rámcové směrnice o vodách
a
Povodňové směrnice
v mezinárodní oblasti povodí Odry

8. - 9. 6. 2021

 

 

Vážené dámy a pánové,
 

ve dnech 8. - 9. 6. 2021 Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) pořádá konferenci s názvem „Implementace Rámcové směrnice o vodách a Povodňové směrnice v mezinárodní oblasti povodí Odry”.
 

S ohledem na pandemii COVID-19 proběhne tato konference formou online.
 

Konference bude rozdělena do následujících hlavních tematických bloků: „Implementace Rámcové směrnice o vodách v mezinárodní oblasti povodí Odry” a „Zvládání povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry”, kdy budou prezentovány výsledky činnosti MKOOpZ související se zpracováním „Návrhu druhé aktualizace Plánu MOPO” a „Návrhu aktualizace Plánu pro zvládání povodňových rizik” pro mezinárodní oblast povodí Odry.

Seznamte se, prosím, s programem konference* níže.
 

 

Program_0806_CZ.pdf1,66 MB 2021.04.01

 

Program_0906_CZ.pdf880,33 KB 2021.03.24

*změna programu konference vyhrazena


Poslední aktualizace: 2021.04.09