Konference 6.-7.11.2007Fotografie z konferenci nazvanou
„ZAVÁDĚNÍ RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODNÍ POLITICE V POVODÍ ODRY"
konala ve dnech 6.–7. listopadu 2007 ve Vratislavi

Poslední aktualizace: 2008.12.01