Bieżące informacje dotyczące pojawienia się śniętych ryb w Odrze

Bieżące informacje dotyczące pojawienia się śniętych ryb w Odrze

 

Bieżące informacje dotyczące pojawienia się śniętych ryb w Odrze można uzyskać pod następującymi linkami:

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach:

https://gliwice.wody.gov.pl/aktualnosci/1966-komunikat-w-sprawie-wystapienia-snietych-ryb-w-wodach-kanalu-gliwickiego-i-kedzierzynskiego

https://gliwice.wody.gov.pl/aktualnosci/1961-wojewoda-opolski-wprowadzil-zakaz-korzystania-z-wod-starorzecza-odry-w-januszkowicach

https://gliwice.wody.gov.pl/aktualnosci/1950-interweniujemy-ws-snietych-ryb-w-starorzeczu-rzeki-odry

 

Pilotażowy Monitoring Rzeki Odry w trybie ciągłym:

https://pomiary.gios.gov.pl/

 

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (aktualne informacje o sytuacji na Odrze):

https://www.gov.pl/web/odra

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/1943-komunikat-w-sprawie-pojawienia-sie-snietych-ryb-w-czernicy-aktualizacja

https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/1696-komunikat-dotyczacy-pojawienia-sie-snietych-ryb-w-odrze

 

Raport kończący prace Zespołu ds. sytuacji w Odrze (wersja polskojęzyczna):

https://ios.edu.pl/aktualnosci-certyfikacja/raport-konczacy-prace-zespolu-ds-sytuacji-w-odrze/

 

Raport Komisji Europejskiej dotyczący analizy katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku (wersja anglojęzyczna):

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132271

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:

https://wody.gov.pl/aktualnosci/2900-aktualne-informacje-dotyczace-pojawienia-sie-snietych-ryb-w-odrze

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

https://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/1414-komunikat-dotyczacy-pojawienia-sie-snietych-ryb-w-odrze-biezace-informacje

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:

https://www.gov.pl/web/gios

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu:

https://www.wroclaw.pios.gov.pl/

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze:

http://www.zgora.pios.gov.pl/

 

Badania Odry, informacje na temat standardowych badań wykonywanych przez WIOŚ i GIOŚ (Serwis Rzeczypospolitej Polskiej – gov.pl):

https://www.gov.pl/web/odra/badania-odry

 

Notatka prasowa dotycząca polsko-niemieckiego spotkania ministrów środowiska w dniu 14.08.2022 r.

https://www.bmuv.de/pressemitteilung/deutsch-polnisches-treffen-zum-fischsterben-in-der-oder

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące śnięcia ryb na Odrze zamieszczone na stronie „Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Kraju Związkowego Brandenburgii”

https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/aktuelles/fischsterben-an-der-oder/#

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące śnięcia ryb na Odrze zamieszczone na stronie „Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Nuklearnego i Ochrony Konsumentów”

https://www.bmuv.de/service/fragen-und-antworten-faq/faq-zum-fischsterben-in-der-oder

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2023.06.02