Wdrażanie Dyrektyw UE

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

 

 

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) narzuca na kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązek sporządzenia (dla ustalonych obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi) map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Poszczególne państwa bądź kraje związkowe, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju uregulowaniami, sporządziły te mapy.
 

Mapa zamieszczona poniżej w jednolity sposób udostępnia opracowania krajowe dla międzynarodowego dorzecza Odry. Po kliknięciu na wybrany obszar, nastąpi przekierowanie na daną platformę krajową, za pomocą której można zapoznać się z prezentowanymi mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Źródła danych:
- baza danych MKOOpZ
- ASTER GDEM - Earth Remote Sensing data Analysis Center

 

 

Poniżej, dostępna jest powyższa mapa przeglądowa Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry w formacie pdf.

 

 

MODO_mapa_przegladowa.pdf5,50 MB 2013.09.30

 

 

W celu ułatwienia korzystania z map krajowych, poniżej zamieszczono opisy prezentacji wyników na mapach oraz tłumaczenia legend stosowanych w poszczególnych krajach.
 

Zachęcamy także do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami oraz mapami zawartymi we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego, na których przedstawiono między innymi obszary o znaczącym potencjalnym ryzyku powodziowym.

 

Opisy prezentacji wyników na mapach oraz tłumaczenia legend:

  • PL
MZP_MRP_opis_PL.pdf115,33 KB 2014.09.03
MZP_MRP_legenda_PL.pdf190,32 KB 2014.09.03
  • CZ
MZP_MRP_opis_CZ.pdf110,67 KB 2014.09.03
MZP_MRP_legenda_CZ.pdf405,59 KB 2014.09.03
  • DE

- Meklemburgia-Pomorze Przednie

 

MZP_MRP_opis_MV.pdf101,32 KB 2014.09.03
MZP_MRP_legenda_MV.pdf160,76 KB 2014.09.03

 

- Brandenburgia

 

MZP_MRP_opis_BB.pdf101,42 KB 2014.09.03
MZP_MRP_opis_przegladarki_BB.pdf157,35 KB 2014.09.03
MZP_MRP_legenda_BB.pdf154,80 KB 2014.09.03

 

- Saksonia

 

MZP_MRP_opis_SN.pdf102,75 KB 2014.09.03
MZP_MRP_legenda_SN.pdf210,72 KB 2014.09.03

Ostatnia aktualizacja: 2013.12.20