Informacje dla społeczeństwa

Workshop G2

 

W dniach 10-12 maja 2016 r. we Wrocławiu, w ramach działalności Grupy Roboczej G2 „Powódź”, odbyły się warsztaty pt. „Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry”.

 

 


 

Seminarium MKOOpZ

 

W dziale “Aktualności” dostępna jest relacja z Seminarium pt. „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry„ zorganizowanego przez MKOOpZ w dniach 25-26 listopada 2015 r.

 

 


 

Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami

 

W dziale "Wdrażanie Dyrektyw UE” dostępna jest Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry na cykl planistyczny 2016-2021.

 

 


 

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

 

W dziale "Wdrażanie Dyrektyw UE” dostępny jest Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry.

 

 


 

Plan Awaryjny

 

W dziale "Publikacje" dostępny jest Plan Awaryjny.

 

 


 

Międzynarodowy Plan Ostrzegawczo-Alarmowy

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu zaktualizowany „Międzynarodowy Plan Ostrzegawczo-Alarmowy“ (MPOA), który jest wynikiem prac Grupy Roboczej G3 „Zanieczyszczenia Awaryjne". Plan wraz z formularzami meldunkowymi i Planem Łączności jest dostępny w dziale „Publikacje".

 

 

 Ostatnia aktualizacja: 2016.06.03