Członkowie GP

L.p. Nazwisko Imię Funkcja Strona Umowy Instytucja

1

Pavlas Lukáš przewodniczący GR Republika Czeska Povodí Odry s.p., Ostrava

2

Durčák Martin członek GR Republika Czeska Výzkumny ústav vodohospodářský TGM, Ostrava

3

Bachtíková

Petra

rzecznik delegacji czeskiej Republika Czeska

Ministerstvo životního prostředí, Praha

4

    rzecznik delegacji polskiej    

5

Ciężkowska-Szymańska Katarzyna członek GR Polska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wrocław

6

Husak-Górna Grażyna członek GR Polska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Poznań

7

Stojek Zdzisława członek GR Polska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Gliwice

8

Korwin-Piotrowska Agata członek GR Polska Państwowy Instytut Geologiczny, Wrocław

9

Fiszkal Birgit rzecznik delegacji niemieckiej Niemcy Landesamt für Umwelt Brandenburg, Potsdam

10

Friese Holm członek GR Niemcy Sächsiches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden

Ostatnia aktualizacja: 2008.12.01