Członkowie GP

Członkowie GP

 

 

L.p. Nazwisko Imię Funkcja Strona Umowy Instytucja

1

Pavlas Lukáš przewodniczący GR Republika Czeska Povodí Odry s.p., Ostrava
2

Váňová

Lenka

rzecznik delegacji czeskiej Republika Czeska

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

3

Durčák Martin członek GR Republika Czeska Výzkumny ústav vodohospodářský TGM, Ostrava

4

Courseau Louis rzecznik delegacji polskiej Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

5 Brzozowska Patrycja członek GR Polska Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa

6

Misiewicz Michał członek GR Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

7

Chochół Jolanta członek GR Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

8 Konopczak Magdalena członek GR Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

9

Kaszycka Emilia członek GR Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

10

Korwin-Piotrowska Agata członek GR Polska Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Odział Dolnośląski, Wrocław

11

Mądrala Dorota członek GR Polska Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Odział Dolnośląski, Wrocław

12

Friese Holm członek GR Niemcy Sächsiches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden

Ostatnia aktualizacja: 2023.02.20