Arbeitsgruppen

GP Mitglieder

 

 

Lfd. Nr. Nachname Vorname Funktion Vertragspartei Institution
1 Pavlas Lukáš Vorsitzender der AG Tschechische Republik Povodí Odry s.p., Ostrava
2

Bachtíková

Petra

tschechische Landessprecherin Tschechische Republik Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha
3 Durčák Martin AG-Mitglied Tschechische Republik Výzkumny ústav vodohospodářský TGM, Ostrava
4

Sadowska

Olga

polnische Landessprecherin

Polen

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

5 Dudek Michał AG-Mitglied Polen Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa
6 Husak-Górna Grażyna AG-Mitglied Polen

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

7 Stojek Zdzisława AG-Mitglied Polen

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

8 Konopczak Magdalena AG-Mitglied Polen

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

9 Trzebiatowska Maria Jutrzenka AG-Mitglied Polen

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

10 Korwin-Piotrowska Agata AG-Mitglied Polen Państwowy Instytut Geologiczny, Wrocław
11 Fiszkal Birgit

deutsche Landessprecherin

Deutschland Landesamt für Umwelt Brandenburg, Potsdam
12 Friese Holm AG-Mitglied Deutschland Sächsiches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden

Letzte Änderung: 2008.12.01