GP RBMP

Členové GP

 

 

Poř. č.

Příjmení

Jméno

Funkce

Smluvní strana

Instituce

1

Pavlas

Lukáš

předseda PS

Česká republika

Povodí Odry s.p., Ostrava

2

Durčák

Martin

člen PS

Česká republika

Výzkumny ústav vodohospodářský TGM, Ostrava

3 Bachtíková Petra mluvčí české delegace Česká republika Ministerstvo životního prostředí, Praha

4

Sadowska

Olga

mluvčí polské delegace

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

5 Goszczyńska-Zając Anna člen PS

Polsko

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa

6

Husak-Górna

Grażyna

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

7

Stojek

Zdzisława

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

8 Konopczak Magdalena člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

9

Korwin-Piotrowska

Agata

člen PS

Polsko

Państowy Instytut Geologiczny, Wrocław

10

Fiszkal

Birgit

mluvčí německé delegace

Německo

Landesamt für Umwelt, Brandenburg Potsdam

11

Friese

Holm

člen PS

Německo

Sächsiches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden


Poslední aktualizace: 2008.12.01