G2 Povodeň

Členové G2

 

 

Poř. č.

Příjmení

Jméno

Funkce

Smluvní strana

Instituce

1

Kosierb

Ryszard

předseda PS

Polsko

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław

2

Piotrowska

Małgorzata

mluvčí polské delegace

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

3

Pietruszewski

Bartłomiej

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

4 Zakrzewski Bogdan člen PS Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

5

Adamowicz

Joanna

člen PS

Polsko

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

6

Tejkalová

Jana

mluvčí české delegace

Česká republika

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

7

Kosík

Ondřej

člen PS

Česká republika

Český hydrometeorologický ústav, Ostrava

8

Tureček

Břetislav

člen PS

Česká republika

Povodí Odry, Ostrava

9

Skořepa

Jiří

člen PS Česká republika Povodí Labe s.p., Hradec Králové

10

Ebner von Eschenbach

Anna-Dorothea

mluvčí německé delegace

Německo

Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

11

Socher

Martin

člen PS

Německo

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

12

Wundrak

Peter

člen PS

Německo

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

13

Dreibrodt

 Janek

člen PS

 Německo

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg


Poslední aktualizace: 2017.03.24