G1 Řídící skupina WFD

Členové G1

 

 

 

Poř. č.

Příjmení

Jméno

Funkce

Smluvní strana

Instituce

1

Tušil

Petr

předseda PS

Česká republika

Výzkumny ústav vodohospodářský TGM, Ostrava

2 Mrkva Luboš

mluvčí české delegace

Česká republika Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

3

Březina

Petr

člen PS

Česká republika

Povodí Odry s.p., Ostrava

4

Lídlová

Dana

člen PS

Česká republika

Ministerstvo zemědělství ČR, Praha

5

Skořepa

Jiří

člen PS Česká republika Povodí Labe s.p., Hradec Králové
6 Gruszecki Przemysław mluvčí polské delegace

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

7 Bogucka-Szymalska Małgorzata

člen PS

Polsko

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa

8

Błaszczyk

Rafał

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

9

Michałowska

Alicja

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

10 Husak-Górna

Grażyna

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

11

Klasen

Nathalie

mluvčí německé delegace

Německo

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Bonn

12

Hüsing

Volker

člen PS

Německo

Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

13

Rieth

Kristina

člen PS

Německo

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Dresden

14

Schütte

Bettine

člen PS

Německo

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt  Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin

15

Mühlberg

Andreas

člen PS

Německo

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

16

Henneberg

Simon

člen PS

Německo

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg


Poslední aktualizace: 2017.01.05