Informacje o MKOOpZ

Przewodniczący Komisji i Delegacje Stron Umowy

 

 

Przewodnictwo Komisji obejmowane jest każdorazowo na okres trzech lat przez Delegację jednej ze Stron Umowy. Delegacja, która w danym okresie sprawuje przewodnictwo, wyznacza Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący reprezentuje Komisję, prowadzi zwyczajne i nadzwyczajne posiedzenia Komisji, jak również narady Przewodniczących Delegacji.

W pierwszym okresie działalności MKOOpZ, tzn. do końca roku 2001, obejmującym również okres "tymczasowy" (1996 - 1999), przewodnictwo Komisji sprawowała Delegacja Rzeczpospolitej Polskiej. Funkcję Przewodniczącego MKOOpZ w tym okresie pełnili: Leszek Bagiński, Radosław Gawlik i Janusz Zaleski. W latach 2002 - 2004 Komisji przewodniczył pan Jaroslav Kinkor reprezentujący Delegację Republiki Czeskiej. Z kolei w latach 2005 – 2007 przewodnictwo w MKOOpZ objęła Republika Federalna Niemiec, a funkcję Przewodniczącego pełnił pan Thomas Stratenwerth. Delegacja Rzeczpospolitej Polskiej objęła przewodnictwo w latach 2008 - 2010. Na Przewodniczącego Komisji mianowano pana Mariusza Gajdę, a następnie w styczniu 2008 r. stanowisko to powierzono panu Januszowi Zaleskiemu.

W latach 2011 – 2013 funkcję Przewodniczącego Komisji sprawował pan Pavel Punčochář z Republiki Czeskiej. W latach 2014 – 2016 funkcję Przewodniczącej Komisji sprawowała pani Heide Jekel z Republiki Federalnej Niemiec. 1 stycznia 2017 nastąpiło oficjalne przekazanie przewodnictwa między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską; funkcję Przewodniczącej Komisji objęła pani Iwona Koza, którą na tym stanowisku z dniem 29 marca 2018 roku zastąpiła pani Joanna Kopczyńska.

Skład Delegacji Rzeczpospolitej Polskiej:

Nazwisko Imię Instytucja Funkcja
Kopczyńska Joanna

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

Przewodnicząca Komisji
Niemiec-Butryn Monika

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa

Przewodnicząca Delegacji
Kosierb Ryszard Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław członek Delegacji
Kreft Andrzej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

członek Delegacji
Winter Jan Politechnika Warszawska,
Warszawa
członek Delegacji

Skład Delegacji Republiki Federalnej Niemiec:
Nazwisko Imię Instytucja Funkcja
Jekel Heide Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Bonn Przewodnicząca Delegacji
Beyer Knut Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Bonn zastępca Przew. Delegacji
Messing Sebastian Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Bonn członek Delegacji
Socher Martin Sächsisches Staatsministerium
für Umwelt und Landwirtschaft,
Dresden
członek Delegacji
Augustin Kurt Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV)
des Landes Brandenburg,
Potsdam
członek Delegacji
Henneberg Simon Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg,
Potsdam
członek Delegacji

Skład Delegacji Republiki Czeskiej:
Nazwisko Imię Instytucja Funkcja
Záruba Lukáš Ministerstvo životního prostředí RČ Przewodniczący Delegacji
Pokorný Daniel Ministerstvo zemědělství zastępca Przew. Delegacji
Tušil Petr Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Praha,
pobočka Ostrava
członek Delegacji
Bachtíková Petra Ministerstvo životního prostředí RČ członek Delegacji

Rozliczenie finansowe MKOOpZ za dany rok sprawdzane jest przez trzech rewidentów rachunkowych, zaproponowanych przez Delegacje i mianowanych przez Komisję na trzyletnią kadencję. Obecnie funkcję tę pełnią: ze strony Delegacji Polskiej - pan Andrzej Żyłajtys, ze strony Delegacji Niemieckiej - pan Hubert Gladbach, a ze strony Delegacji Czeskiej - pani Petra Tachecí.


 

Ostatnia aktualizacja: 2017.05.12