Informace o MKOOpZ

Prezident Komise a delegace smluvních stran

 

 

Předsednictví v Komisi vykonávají střídavě po dobu tří let delegace jedné ze smluvních stran. Delegace, která v daném období vykonává předsednictví, jmenuje jednoho ze svých členů prezidentem Komise. Prezident zastupuje Komisi, řídí řádná a mimořádná zasedání Komise a také porady vedoucích delegací.

V počátečním období činnosti Komise, ke kterému patří také "prozatímní" období (1996-1999), vykonávala předsednictví do konce roku 2001 delegace Polské republiky.
Funkci prezidenta MKOOpZ v tomto období plnili: Leszek Bagiński, Radosław Gawlik a Janusz Zaleski. V následujících letech 2002 - 2004 byl prezidentem Komise pan Jaroslav Kinkor, který reprezentoval delegaci České republiky. V letech 2005 - 2007 předsednictví Komise převzala Spolková republika Německo a prezidentem Komise byl jmenován pan Thomas Stratenwerth. Delegace Polské republiky vykonávala předsednictví v letech 2008 - 2010. Prezidentem Komise byl jmenován pan Mariusz Gajda, a poté byl v lednu 2008 touto funkcí pověřen pan Janusz Zaleski.

V období 2011 – 2013 zastával funkcí prezidenta Komise pan Pavel Punčochář z České republiky. V období 2014 – 2016 zastáva funkcí prezidentky Komise pani Heide Jekel z Spolkovou republiku Němec. 1. ledna 2017 přešlo oficiálně předsednictví z Spolkovou republiku Německo na Polské republiky; funkce prezidentky Komise se ujala paní Iwona Koza, kterou na této pozici od 29. března 2018 nahradila paní Joanna Kopczyńska.
Složení delegace Polské republiky:
Příjmeni Jméno Instituce Funkce

Kopczyńska

Joanna

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

prezidentka Komise

Niemiec-Butryn

Monika

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa

vedoucí delegace

Delis-Szeląg

Katarzyna

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa

člen delegace

Gruszecki

Przemysław

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

člen delegace

Kosierb

Ryszard

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław

člen delegace

Pietras

Tomasz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

člen delegace

Surowski

Mateusz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

člen delegace


Složení delegace Spolkové republiky Německo:
Příjmeni Jméno Instituce Funkce

Jekel

Heide

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Bonn

vedoucí delegace

Beyer

Knut

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Bonn

zástupce vedoucího delegace

Socher

Martin

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft,
Dresden

člen delegace

Augustin

Kurt

Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV)
des Landes Brandenburg,
Potsdam

člen delegace

Henneberg

Simon

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg,
Potsdam

člen delegace


Složení delegace České republiky:
Příjmení Jméno Instituce Funkce

Záruba

Lukáš

Ministerstvo životního prostředí ČR

vedoucí delegace

Pokorný

Daniel

Ministerstvo zemědělství

zástupce vedoucího delegace

Tušil

Petr

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Praha pobočka
Ostrava

člen delegace

Bachtíková

Petra

Ministerstvo životního prostředí ČR

člen delegace

Hospodaření MKOOpZ za daný rok ověřují tři revizoři účtů, navržení delegacemi a jmenovaní Komisí na tříleté funkční období. V současné době tuto funkci plní: ze strany polské delegace - pan Andrzej Żyłajtys, ze strany německé delegace - pan Hubert Gladbach ze strany české delegace - paní Petra Tachecí.

Poslední aktualizace: 2017.05.12