Informace o MKOOpZ

Prezident Komise a delegace smluvních stran

 

 

Předsednictví v Komisi vykonávají střídavě po dobu tří let delegace jedné ze smluvních stran. Delegace, která v daném období vykonává předsednictví, jmenuje jednoho ze svých členů prezidentem Komise. Prezident zastupuje Komisi, řídí řádná a mimořádná zasedání Komise a také porady vedoucích delegací.

V počátečním období činnosti Komise, ke kterému patří také "prozatímní" období (1996-1999), vykonávala předsednictví do konce roku 2001 delegace Polské republiky.
Funkci prezidenta MKOOpZ v tomto období plnili: Leszek Bagiński, Radosław Gawlik a Janusz Zaleski. V následujících letech 2002 - 2004 byl prezidentem Komise pan Jaroslav Kinkor, který reprezentoval delegaci České republiky. V letech 2005 - 2007 předsednictví Komise převzala Spolková republika Německo a prezidentem Komise byl jmenován pan Thomas Stratenwerth. Delegace Polské republiky vykonávala předsednictví v letech 2008 - 2010. Prezidentem Komise byl jmenován pan Mariusz Gajda, a poté byl v lednu 2008 touto funkcí pověřen pan Janusz Zaleski.

V období 2011 – 2013 zastával funkcí prezidenta Komise pan Pavel Punčochář z České republiky. V období 2014 – 2016 zastáva funkcí prezidentky Komise pani Heide Jekel z Spolkovou republiku Němec. 1. ledna 2017 přešlo oficiálně předsednictví z Spolkovou republiku Německo na Polské republiky; funkce prezidentky Komise se ujala paní Iwona Koza.
Složení delegace Polské republiky:
Příjmeni Jméno Instituce Funkce
Koza Iwona

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

prezidentka Komise
Kęsy Robert

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

vedoucí delegace
Kosierb Ryszard Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław člen delegace
Kreft Andrzej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

člen delegace
Kroc Artur

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

člen delegace
Winter Jan Politechnika Warszawska,
Warszawa
člen delegace
Složení delegace Spolkové republiky Německo:
Příjmeni Jméno Instituce Funkce
Jekel Heide Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Bonn vedoucí delegace
Beyer Knut Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Bonn zástupce vedoucího delegace
Messing Sebastian Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Bonn člen delegace
Socher Martin Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft,
Dresden
člen delegace
Augustin Kurt Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV)
des Landes Brandenburg,
Potsdam
člen delegace
Henneberg Simon Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg,
Potsdam
člen delegace
Složení delegace České republiky:
Příjmení Jméno Instituce Funkce
Záruba Lukáš Ministerstvo životního prostředí ČR vedoucí delegace
Pokorný Daniel Ministerstvo zemědělství zástupce vedoucího delegace
Tušil Petr Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Praha pobočka
Ostrava
člen delegace
Bachtíková Petra Ministerstvo životního prostředí ČR člen delegace
Hospodaření MKOOpZ za daný rok ověřují tři revizoři účtů, navržení delegacemi a jmenovaní Komisí na tříleté funkční období. V současné době tuto funkci plní: ze strany polské delegace - pan Andrzej Żyłajtys, ze strany německé delegace - pan Hubert Gladbach ze strany české delegace - paní Petra Tachecí.

Poslední aktualizace: 2017.05.12